Connect to share and comment

Zanzibar music festival busara 2012 2 22

Appears In:
But the popular festival faces a few hurdles.
Zanzibar music festival busara 2012 2 22

Zanzibari legend Bi Kidude bint Baraka, over 100, performs at the Sauti za Busara Music Festival in Zanzibar.

Mwanzo Millinga