A makeshift photo studio in Nairobi's Kibera slum.